SWED-EX

Výhradní dovozce švédských dřevěných podlah, velkoobchod a maloobchod bytových podlah.

 

podlahy > údržba

Návod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné podlahy a parkety

Dřevo jako přírodní produkt by nemělo nikdy být delší dobu vlhké nebo mokré, protože přijímá vlhkost a mohlo by dojít ke změnám jeho tvaru (bobtnání) nebo k zašednutí. Toto platí především pro ty druhy dřevin, které mimořádně rychle reagují na změny vlhkosti (např. buk, jasan). Při čištění je proto nutno neustále myslet na to, aby bylo prováděno pokud možno suchou cestou (mopem, smetákem nebo vysavačem) nebo pouze vlhkým mopem nebo dobře vyždímaným hadrem, aby se na podlaze netvořily "loužičky"…

PDFNávod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné podlahy a parkety (PDF, 130 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro lakované dřevěné podlahy a parkety (DOC, 70 kB)

Návod na ošetřování a čištění pro lakované korkové podlahy

Korková podlaha reaguje na okolní podmínky (obzvláště na relativní vlhkost vzduchu) příslušnou změnou. Změna vlhkosti vede ke smršťování nebo bobtnání a s tím jsou spojeny příslušné následky (praskání, sesychání apod.). Aby se zamezilo těmto mimořádným změnám, je nutno myslet na to, že relativní vlhkost vzduchu se v prostorách s korkovou podlahou musí pohybovat celoročně mezi hodnotami 55 až 65 % při teplotě 20°C. V případě potřeby je nutno prostor opatřit větracím, topícím nebo zvlhčovacím zařízením…

PDFNávod na ošetřování a čištění pro lakované korkové podlahy (PDF, 120 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro lakované korkové podlahy (DOC, 70 kB)

Návod na ošetřování a čištění pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy

Plochu vždy čistěte po úsecích. Čištění provádějte pokud možno ve dvou osobách, přičemž první osoba odstraňuje ochranný film a druhá ihned odsává rozpuštěné nečistoty. Choulostivé povrchy (např. lakovaný nebo přírodní nábytek a dveře) nesmí přijít s čistícím roztokem do styku. Kovové plochy, přechodové profily apod., které jsou součástí plochy, před prováděním základního čištění oblepte…

PDFNávod na ošetřování a čištění pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy (PDF, 120 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro olejované a voskované dřevěné a korkové podlahy (DOC, 60 kB)

Návod na ošetřování a čištění pro laminátové podlahy

Podstatná část veškerých vnášených nečistot může být minimalizována použitím čistících rohoží před vchodem a čistících zón ve vstupních částech objektů. Tyto čistící zóny je nutné zařadit do systému běžného čištění. Laminátové podlahy nenechávejte nikdy delší dobu vlhké nebo mokré, protože obzvláště v oblastech spojů nasávají vodu a mohlo by proto dojít ke změnám jejich formy (nabobtnání) nebo k zašednutí. Proto dbejte vždy na to, aby čištění bylo pokud možno prováděno nasucho (mopem, smetákem, vysavačem), popř. pouze dobře vyždímanými hadry, aby se na podlaze netvořily "loužičky"…

PDFNávod na ošetřování a čištění pro laminátové podlahy (PDF, 90 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro laminátové podlahy (DOC, 60 kB)

Návod na ošetřování a čištění pro Forbo Novilon®

Vzhledem k zatížení prostoru a s tím spojeného stupně znečištění se doporučuje v určitýchčasových intervalech základní čištění povrchu. V závislosti na stupni zatížení a na způsobuběžného čištění může tato situace v domácnosti nastat např. každých 12 měsíců. Staré ochrannévrstvy, tvrdošíjné nečistoty a jiné usazeniny, které narušují vzhled povrchu, budou odstraněny.…

PDFNávod na ošetřování a čištění pro domácnost a bytové prostory Forbo Novilon® (PDF, 120 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro domácnost a bytové prostory Forbo Novilon® (DOC, 90 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro podlahové krytiny v objektech Forbo Novilon®® (PDF, 120 kB)

PDFNávod na ošetřování a čištění pro podlahové krytiny v objektech Forbo Novilon® (DOC, 60 kB)

 

 

> Rychlý dotaz

 

SWED-EX 2006 © webmaster